For those who want to puchase The Official Picture Album of the Forth Youth World Cup Live Painting Competition, please fill in the Application Form and mail it and cheque to the following address:

100- 5631 No 3 Road, Richmond, BC, V6X 2C7, Canada

 
For those who have not collected their Preliminary or Final Round award certificate, please contact the competition committee at 604-227-9006 or 604-200-8784
The Result of the 4th Youth World Cup Live Painting Competition List of Award Winners from Live Painting Round

 

Group B:    7-12


Gold Prize

Xinghui Li

 

Silver Prize

Haoyu Zhang

Yueyi Hu

Joyce Chen

Yuan Xie

 

Bronze Prize

Emily Yuan

Doris Liu

Langxu Jia

Ming Gong

Jiachang Li

Ziyun Nian

 

Group C:    13-17

 

Gold Prize

Jiayuan Liang

Mona Qin

 

 Silver Prize

Ashiley Liu

Jeffrey Fan

Zeming Li

 

Bronze Prize

Serena Chen

Yixin Jiang

Kanine Zhou

Eileen Yang

Samantha Yang

Wenhan Miao

Peter Feng

 

 

Best Color Prize

Nuoya Deng, Phoebe Pang, Ruhan Wang, Vanessa Yang, Sally Zhong, Chenyang Fan

 

Best Composition Prize

Jack(Chujie) Zhou, Kylin Li, Sophie Xu, David Pan, Alex(Jiayou) Zheng, Yiheng zhao

 

Best Technique Prize

Wenyu Huang, Songchen Yin, Candy Li, Zimo Wang, Yu-Ze Li, Michael Qiu

 

Best Creativity Prize

Doris Wang, Tony Ni, Ziyuan Wang, Horton Ma, Yuchan Kim, Raine(Jingran) Yang

 

Best Potential Prize

Jiaying Li, Jeol Shan, Siyi Pang, Frank Zhou, Yingxu Chi, Di Ma

 

 List of Award Winners from Preliminary Round

 

 Group A:    4-6

 Gold Prize

JIAKAI JIN
DAMIN ZHENG

 

Silver Prize 

ZILIN  ZHOU
JIAYUE PAN
CORRINE
TONG GUAN
YAWEN TAN 
KAIQI QU
TAOYANG CHEN
RUNQI XU
YIHAN SHEN
YUANQING SU
ZIYAN LU
HAITONG ZHANG


Bronze Prize 

JIAYI PAN
XIRU CAO
MARIE 
RYAN WANG
DIFEI JI
CHRIS LIANG
JUNYU LI
CLAIRE NING
YIHAN SANG 
ZHE SHEN
ZIRUI WANG
ZIYUAN CHEN
ZICHENG GUAN
YIFEI CHEN
XINYI WU
XINGRUI SHEN
WILLIAM
AEIEL LIU
ZIHAN HUANG
SOPHIE XU
  
 Group B:    7-12

 Gold Prize

YUXIN SHAN
YUESHAN SUN
PEILIN LI
RUIYIFAN REN
 PRIYAMVADA SINGH


 Silver Prize

 Nian Ziyun
ENSHUO ZHANG
ZHUOER ZHOU
ALEXANDRU DAVID
SOLANKI RAJ
Phoenix Wang 
YINGZHE WANG
 ZIHAN WANG
YINGXU CHI (JIM)
SIYI LIANG
YUANBO SONG
YUYAO LI
ASHLEY LIU
HANYU WANG
ZIYOUYOU LI
TIANYI ZHOU
RACHEL WANG
XURAN LI
REACA
QIYU WANG
CARSON WANG
 
  
Bronze Prize

SIYUAN ZHOU
ADA NIU
YUAN FENG
XIYI WANG
ERIC ZI-KANG LI
YUAN XIE
XIANYU TIAN
XIUJIN WANG
YUNXIN DUAN
XINYUN MA
HAORAN SUN
YUCHAN KIM
MONICA PAN
XINYUE SHI
ZIQING ZHOU
EMILY YUAN
WENHUI CHEN
JIAYI LI
HAOQING HU
YIXUAN ZHOU
ALMA YOUNG
RIANNA PENG
HENRY CHEN
LITONG JI
YIQI YAO
LILIAN CHENG
SHURAN ZHONG
ZIRUI QIN
EDLINE 
CLORIS 
TINGFANG ZHENG
 

Group C:    13-17
 
Gold Prize

RUXUAN SHAN   
SOPHIA GUO
ZIXIU GUO
WENYU HUANG


Silver Prize

XIURAO HE
RUHAN WANG
XUANZHE NI
JILU LV
YANG TIAN
WENCHIEH LIU
WENHAN MIAO
XIAONONG JIA
RUIQI LIU
DONGTIAN CAO
LUCY ZHANG
EILEEN YANG
YUYAO ZOU
ZHIYU ZHENG
WENXIAO HU
PHOEBE PANG
LIN ZE FENG
MIA ZHU
WENQI PAN
CANDY LI
YUMO PEI
ZIQI WANG
RUGE LI
SIYING ZHU
ERHANG PAN
HANSEN WANG
SONGCHEN YIN
JOE FANG
MEIHUI PAN
ZIYUAN WANG
YUAN WANG
KYLIN LI
JACKIE LIN
WENSHENG HUANG


Bronze Prize

KYU HYUN LEE

QINGYUAN GUAN

MALAPAKA

XINYI LI

ERXUAN ZHANG

YANWEN GUO

SEN LI

GRAND CHEN

ZIMENG YANG

XINCI ZHANG

WENJING LI

ZHICHANG YI

JIAYING LI

GRACE FU

YUE FENG

NUOYA DENG

IRIS WU

XIAONONG JIA

DORIS WANG

CARNELL ZHOU

HAOYANG GAO

TONG LI

JANG WOONG PARK

IRENE ZHENG

DEAHYUN LEE

LAN WU

Group D:    18-25
 
Gold Prize
WANESSA YANG 

Silver Prize
CONGNING JIN

Bronze Prize
MING YAN
 


Best Color Prize

GROUP A GROUP B GROUP C
JUNSONG HUANG PEILIN LI MONA QIN
JIAKAI JIN ENSHUO ZHANG RUXUAN SHAN
ZIRUI WANG ZHUOER ZHOU WENCHIEH LIU
ZILIN ZHOU RUIYIFAN REN KAIRU LAU
JIADONG WANG YINGXU CHI (JIM) ALIYANA
JIAYUE PAN  Nian Ziyun ZHENRUI FAN
JINGSHU XU  PRIYAMVADA SINGH JINWEI ZHANG
XIMENG YAO ASHLEY LIU SIYI PANG
JUNSONG HUANG XICHENG LIANG YUAN SHI
YAOTIAN YE    
YUHAN ZHAO    


 


Best Composition Prize

GROUP A GROUP B GROUP C
JUNSONG HUANG PEILIN LI RUXUAN SHAN
ZILIN ZHOU PRIYAMVADA SINGH WENCHIEH LIU
DAMIN ZHENG ZHUOER ZHOU MONA QIN
YAWEN TAN SIYI LIANG  KAIRU LAU
JIAKAI JIN SOLANKI RAJ ZIXIU GUO
JINGSHU XU YINGXU CHI (JIM) SIHAN LIU
  ALEXANDRU DAVID ZHIYUAN TANG
  ZIYUN NIAN  

 

Best Technique Prize

GROUP A GROUP B GROUP C
JUNSONG HUANG  PRIYAMVADA SINGH WENQI PAN
ZILIN ZHOU PEILIN LI RUXUAN SHAN
JIADONG WANG ZIYOUYOU LI MONA QIN
JIAKAI JIN RUIYIFAN REN YUYAO ZOU
JIAYUE PAN ZHUOER ZHOU RUIQI LIU
JINGSHU XU XURAN LI WENCHIEH LIU
PEICEN LIU Phoenix Wang  YIXIN JIANG
TIANYI CAI ASHLEY LIU PETER FENG
ZIHUI ZHOU    


Best Creativity Prize

GROUP A GROUP B GROUP C
JUNSONG HUANG SOLANKI RAJ RUXUAN SHAN
JIAKAI JIN ENSHUO ZHANG WENCHIEH LIU
ZILIN ZHOU ZIYUN NIAN WENQI PAN
JIAYUE PAN PEILIN LI MONA QIN
YOU WU  ALEXANDRU DAVID KAIRU LAU
ZIYUAN CHEN ZIHAN WANG QINGYUAN GUAN
ENHAO CHEN YINGZHE WANG YUWEI LUO
MICHAEL JIAYI LI SI LUO
YUXUAN XU   YIMENG WANG
    ZEMING LI
    ZOEY WANG
    PEICHEN LIU
    YITONG LV
    MEIQI LIANG
     


Best Potential Prize

GROUP A GROUP B GROUP C
YOU WU  KELLY HOFT JIAYING LI 
JI'AN XIAN  LUCIA LI XIN CHENG
CHRIS LIANG CRYSTAL GILLESPIE 1 MONA QIN
OWAN ZHONGFAN LI YUHAO ZHOU
ZIQIN GAO  SHIRAN WANG SIMON MAO
SHUHAN LI  ZIXUAN GUO  
YUQI SHAO  YIXUAN CHI  
LUYIMING WU MO WANG  
WENYUAN YANG    
Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida