Most Special Contribution Award


Joey Zhong

Si Tong Joyce Liu

Shengyu Lin


World Youth Leadership Award


Lan Wu                  Haoran Feng                     J Jason Yin

Ziyi Wang              Siying (Swing) Zhu          Jennifer Wong

Alfred Zhao           Justin (Qianhang) Ma     Xinan Yang

Richard Chen        Ziqi Wang                          Shu Yi (Sophie) Xu

Wenny Miao          Jinyao Zhu                        ZiyunNian  

Ziyuan Dong          Jack Zhou                         Phoebe Pang

Joey Zhong            Kylin Li


Outstanding Contribution Award


Iris Wu                       Xinyi Kang                           Ruxuan Shan

Yingxu Chi                Jiaying Li                             Hanzhi Wang

Zheng Fang              Ruhan (David) Wang           Linda Shi

Frank Zhou               Ocean Zhang                       Boxuan Fan

Zeming Li                  Carnell Zhou                        Xuanzhe Ni

Ivee Zhou                  Shuhan (Hansen) Wang     Siyi Pang             

Mangwai Lam            Jonathan Wood                  Helen Wang

Meiying Zhong          David Pan                            Ruiqi Liu

Jia Yuan Liang          Vivi Luo                               Jeffrey Fan

Wendy Huang           Stephen Huang                   Ziyuan Wang

Yueyang Liu              Yuan (Austin) Wang           Candy Li            

Lucia Li                      Nuoya Deng


Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida